Strömsnässkolan startar SkolIF

Strömsnäskolan har startat en skolidrottsförening (Skol-IF). Skol-IF är barn och ungas egen förening där alla elever ska ges möjlighet att idrotta på sina egna villkor i anslutning till skoldagen.  Skol-IF består av nio elever från årskurs 6-8 som bildar en styrelse tillsammans med Johan Göransson, Admira Imocanin och Therése Ullström

Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter. 

Vårens arbete kommer att bestå av att starta upp arbetet samt planera aktiviteter som ska genomföras under höstterminen.

Många elever har visat intresse för att vara med och hålla i de olika aktiviteterna och vi har även en elevgrupp som tillsammans med vår IKT-pedagog Bengt kommer att arbeta med att utforma logotyp, posters och informationsblad.

Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17