Bättre psykisk hälsa hos äldre

Nu genomför Markaryds kommun ett projekt med syfte att förbättra den psykiska hälsan hos äldre.

I Markaryds kommun vill vi att alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland äldre där både ensamhet och isolering bidrar till lidande och brist på sammanhang och meningsfullhet.

En god psykisk hälsa är en framgångsfaktor som leder till att äldre kan utvecklas som individer och njuta av livet – hela livet.

Projektledare är psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula.

Målet med arbetet är att personal som arbetar mot ordinärt boende ska känna att de har kunskap om äldres psykiska hälsa och bemötandets påverkan på den enskilde individen. Vidare är målet att hitta de äldre som har kommunala insatser och lider av psykisk ohälsa. Att sätta in sociala insatser i syfte att ge den äldre en känsla av välbefinnande och trygghet och förlänga tiden som den äldre kan bo hemma.

En annan del i projektet är att äldrepedagogen Micha Johansson ska förstärka samarbetet med civilsamhället och arbeta för att bryta ofrivillig isolering även för de målgrupper som inte nödvändigtvis har kommunala insatser. Projektet innefattar också att hitta fler människor som vill ingå i kommunens väntjänst.

På bilden: Frv. Undersköterska Ann-Marie Axelsson, undersköterska Ulrika L Pettersson, psykiatrisjuksköterska Jennie Kumpula, undersköterska Bodil Werner och äldrepedagog Micha Johansson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17