Årets miljöraket – Markaryds kommun klättrar från botten till toppen

Markaryds kommun har i Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking gjort en förbättring på 239 placeringar, från plats 266 till 36 och är därmed den kommun som klättrar mest i årets kommunrankning.

En anledning till förbättringen är att man tagit ett bättre helhetsgrepp om frågorna genom ett tydligt fokus på Agenda 2030. Under de senaste åren har Markaryds kommuns placeringar varierat stort år från år men förra årets placering på plats 266 var den sämsta hittills.

”Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) reagerade väldigt starkt och det ledde till att politikerna tog beslut om att jobba med Agenda 2030 som styrdokument. Ett arbete som vi nu ser gett resultat, vilket är fantastiskt roligt”, säger John Karlsson miljö- och byggchef i Markaryds kommun.

Vi har genom att arbeta med Agenda 2030 som styrdokument fått ett mycket bättre helhetsgrepp om miljöfrågorna. Tidigare har det gjorts många punktinsatser, men idag får frågorna en helt annan tyngd i och med att de kommer
in i budgetprocessen och blir ett levande dokument.

”Det är jätteroligt när man ser att hårt arbete ger resultat och vi tar ytterligare steg framåt. Vi hoppas på att detta ska kunna stimulera fler att satsa på miljöfrågor och då eventuellt på solceller som vi installerat på kommunhuset”, säger Bengt Germundsson kommunstyrelsens ordförande.

Ett exempel är arbetet med att energieffektivisera alla kommunala fastigheter, vilket har lett till att de idag är helt fossilbränslefria. En annan framgångsfaktor är att samarbeta med andra kommuner är, där Markaryds kommun har varit med och startat ett avfallsbolag tillsammans med fyra andra kommuner i Kronobergs län för att kunna erbjuda källsortering.

”Vi vill ständigt bli bättre och vi hämtar bland annat inspiration från andra kommuner. Konceptet kring vår framgång har skett genom ett tydligt ledarskap och en prioritering att hela kommunen ska arbeta med miljöfrågorna.”, säger John Karlsson.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning, mäter aktivitets- och ambitionsnivå på miljö- och hållbarhetsområdet i Sveriges
kommuner. Rankningen består av en enkät med 23 miljörelaterade frågor som 225 av Sveriges 290 kommuner har besvarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 78 procent, något mindre än förra året. I Kronobergs län hamnar Markaryds kommun på andra plats, där Växjö är på plats ett.

Här kan du läsa mer om undersökningen Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17