Vänortsbesök i Polen

Mellan den 21-24 pågick de europeiska kulturarvsdagarna, i Bytow, Polen där Markaryds kommun deltog. Dagarna syftade att främja rikedomen och mångfalden av det europeiska kulturarvet. I projektet "Europeiskt kulturarv som ansluter generationer" deltog av företrädare för fyra länder: Polen, Tyskland, Sverige och Litauen.

Projektdeltagarna deltog i många evenemang, debatter, presentationer och uppträdanden av grupper från Bytów, Frankenberg, Markaryd och Taurage. Mötet mellan olika kulturer på ett ställe gjorde det möjligt att utbyta erfarenheter
och insikter på kulturområdet i sina länder. Kulturarvet, tack vare dess mångfald har förenat oss alla och stärkt känslan av att tillhöra en gemensam europeisk familj. Den rika mångfalden i partnerländerna har också möjliggjort kulturell utbyte mellan människor i alla åldrar, från olika bakgrunder och kulturer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17