Sinande brunnar

Med anledning av den långa varma perioden utan regn kan det uppstå problem för lantbrukare och privatpersoner med brunnar som sinar.

Om du som privatpersoner har en brunn som sinar kan du alltid hämta vatten vid utkastaren på högra gaveln av det röda kommunhuset (Drottninggatan 11) i Markaryd. Bor du i Strömsnäsbruk så kan du hämta vatten vid utkastaren på Fyrklövern (Wennebergsgatan 16). Ta med egna dunkar. Vattenmängderna som kan hämtas är små, men räcker så det klarar dricksvattenbehovet och matlagning.

Räddningstjänstens möjligheter att leverera vatten till sinade brunnar
Markaryds räddningstjänst förfogar över två tankfordon på ca 10 000 l vardera, tankbilarnas primära uppgift är att leverera vatten vid exempelvis skogs- eller terrängbränder. I nuläget råder extrem brandrisk i hela södra Sverige och räddningstjänsterna i Sverige bedriver gränslös räddningstjänst vilket bland annat innebär att kommunens tankbilar förväntas hjälpa till i släckningsarbetet runt om i landet på samma sätt som kommunen förväntar sig stöd från andra räddningstjänster när det inträffat bränder eller andra olyckor i vår kommuns geografiska områdesansvar.

Med anledning av ovanstående står räddningstjänstens tankfordon i beredskap dygnet runt men under senare delen av kvällarna minskar brandrisken betänkligt och möjligheten att då fylla på brunnar finns. Det bör beaktas att det mycket sällan hjälper att fylla på en brunn som sinat eftersom marken runt om brunnen är torr och suger upp allt vatten som fylls på. Eftersom tankbilarna emellanåt är fyllda med sjö- eller åvatten kan räddningstjänsten inte leverera
dricksvatten som är tjänligt för människor.

Lantbrukare som har problem med torra brunnar kan kontakta Räddningstjänsten för hjälp att få vatten påfyllt. Det vatten som erbjuds där bör dock inte användas som dricksvatten och matlagning till människor.

Vid eventuella frågor hänvisar vi till vår växel: 0433-72 000


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17