Se upp för tveksamma företag

Det har kommit till Markaryds kommuns kännedom att ett företag som utger sig för att vara ett ventilationsföretag besöker samt ringer runt till privatpersoner och företagare som äger fastigheter i kommunen.

I de telefonsamtal som ventilationsförtaget har haft berättar de att Miljö- och byggnadsnämnden har tagit beslut om att alla fastighetsägare ska genomgå en obligatorisk ventilationskontroll - vilket inte stämmer.

”Miljö- och byggnadsnämnden har inte fattat något sådant beslut”, kommenterar miljö- och byggchef John Karlsson.

Enligt uppgift så gör företaget både hembesök och ringer. Vidare antyds att de samarbetar med Markaryds kommun och Hässleholms Sot och Vent AB - vilket inte heller stämmer.

Metoden är att först ringa och informera att Miljö- och byggnadsnämnden skulle fattat beslut om ventilationsbesiktning, och att priset för att göra en sådan uppgår till cirka 1000 kronor. Enligt uppgift så gör de hembesök efter att de varit i kontakt med fastighetsägaren på telefon, oavsett om fastighetsägaren sagt att de vill genomföra en ventilationsbesiktning eller ej.

”I den kontakt jag haft med privatpersoner som fått besök av företaget så sägs de vara väldigt påstridiga. De erbjuder sig i vissa fall att göra ventilationsbesiktning gratis. När besiktningen sedan är klar så har de hittat ett flertal fel som måste åtgärdas. Företaget blir då väldigt envisa att de får genomföra åtgärderna”, kommenterar miljö- och byggchef John Karlsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16