Ny detaljplan antagen

Kommunfullmäktige antog den 24 september förslaget till ny detaljplan för ”Inre Hansens backar”. Detaljplanen togs fram som ett svar på behovet av nya bostäder och förskolor.

Om ingen överklagar beslutet annan 25 oktober så vinner det laga kraft, det vill säga om inte heller länsstyrelsen opponerar sig mot något i planen.
Ett eventuellt överklagande ska skickas till kommunen, vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stödjer sitt överklagande på.

Läs mer i handlingarna nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16