Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande

Stopp för detaljplan

Detaljplanen för Inre Hansens backar överklagas. Det betyder att mark- och miljödomstolen, vars handläggningstider sägs vara runt sex månader, nu ska pröva överklagandet.

Miljö- och byggenheten arbetar för fullt med att sätta ihop en skrivelse och alla handlingar som mark- och miljödomstolen kräver att få in.
– Vi förväntas skicka detta på måndag morgon. Vi måste invänta att överklagandeperioden går ut och garantera att inga andra inkomna överklaganden har inkommit, säger John Karlsson, miljö- och byggchef i Markaryds kommun.

Någon byggstart i år lär det alltså inte bli tal om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020