Stopp för detaljplan

Detaljplanen för Inre Hansens backar överklagas. Det betyder att mark- och miljödomstolen, vars handläggningstider sägs vara runt sex månader, nu ska pröva överklagandet.

Miljö- och byggenheten arbetar för fullt med att sätta ihop en skrivelse och alla handlingar som mark- och miljödomstolen kräver att få in.
– Vi förväntas skicka detta på måndag morgon. Vi måste invänta att överklagandeperioden går ut och garantera att inga andra inkomna överklaganden har inkommit, säger John Karlsson, miljö- och byggchef i Markaryds kommun.

Någon byggstart i år lär det alltså inte bli tal om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16