Toppbetyg från Skolinspektionen

Skolinspektionen har utfört en regelbunden tillsyn på Strömsnässkolan F-6.
Skolenheten uppfyller myndighetens samtliga krav, inom alla sex arbetsområden som granskades.

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden tillsyn på Strömsnässkolan F-6 för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheterna.
Under tillsynen kom myndigheten fram till att skolenheten uppfyller författningarnas samtliga krav inom alla sex arbetsområden som granskades. Detta är ett oerhört gott betyg för en skolenhet och att samtliga områden uppfylls till fullo under en regelbunden tillsyn är unikt.

Utbildnings- och kulturnämnden och alla inom utbildnings- och kulturförvaltningen tackar ödmjukast skolledning och all personal vars entusiastiska arbetsinsatser ligger bakom det fantastiska resultatet som ligger till grund för Skolinspektionens beslut för skolenheten. Nu inväntar vi myndighetens beslut för de andra skolenheterna som granskats i kommunen och beslutet som visar i vilken mån huvudmannen uppfyller de krav som ställs.

De indikationer vi hittills har fått kring det kommande beslutet är positiva och vi är väl medvetna om det goda arbete som dagligen utförs i alla våra verksamheter. Samtidigt är vi ödmjuka inför vårt uppdrag och fortsätter vårt målinriktade arbete med att utveckla arbetet ytterligare.

Ett innerligt tack till all personal inom utbildnings- och kulturnämndens samtliga verksamheter. Er kompetens är oerhört värdefull och tillsammans gör Ni skillnad för alla våra barn och elevers framtid!   

Lars-Ola Olsson
Utbildningschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16

Kontakt

Lars-Ola Olsson

Utbildningschef

lars-ola.olsson@markaryd.se
043372077