Ny webbplats

Nu öppnas Markaryds kommuns nya externa webbsida. Även fast den kommer att vara ett pågående arbete en tid framöver, så skiljer den sig rejält från nuvarande hemsidan.

Kort sammanfattat så kan man säga att lite justeringar återstår för att göra den helt enhetlig, lättmanövrerad och tydlig. Men vi anser att man redan nu kan se stora fördelar med att presentera kommuninformationen på nya hemsidan.

Det yttersta ansvaret för utformningen och att anpassa innehållet för webb har webbredaktör Lina Van der Putten, som har en webbgrupp bestående av redaktörer från respektive förvaltning till sitt förfogande.
Daniel Frank, kommunikatör, kommer att arbeta hand i hand med Lina och webbgruppen för att presentationen av innehållet på hemsidan ska bli så tydligt och överskådligt som möjligt, samt spela väl med standard för webbtexter och webblayout.

Likaså räknar vi med att synpunkter på det ovan från både externa och interna användare inkommer. Dessa åsikter kommer att vara viktiga och vägledande för den fortsatta utvecklingen.

Denna hemsidan kommer att ”släckas”, men den närmaste tiden förvaras inom räckhåll för Lina Van der Putten.

KONTAKT:
Lina van der Putten
Webbredaktör
Kommunstyrelseförvaltningen
Markaryds kommun
Telefon: 0433 – 720 00
lina.van-der-putten@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16