Markaryds grundskolor rankas högst

Markaryds grundskolor placerar sig högst i Kronoberg. Det visar en färsk rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Det är i rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2018 som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar nyckeltal om grundskolans studieresultat på kommunnivå. I sammanställningen placerar sig Markaryd på 90:e plats av landets 290 kommuner. Detta är högst av kommunerna i Kronobergs län.

Elevernas prestationer är i fokus i rapporten. Det handlar om andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet, och hur de klarar kunskapskraven i alla ämnen. Man tar även hänsyn till socioekonomiska faktorer, och enligt SKL:s sammanställningar har eleverna i Markaryds kommun bättre resultat än vad som kan förväntas utifrån deras förutsättningar.

- Utan vår fantastiska personal i verksamheterna hade detta resultat aldrig kunnat uppnås. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till elever och personal som ambitiöst gör sitt bästa varje dag. Resultatet är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete och med ödmjukhet, uthållighet och fortsatt fokus kommer vi att successivt utveckla våra resultat över tid, säger Lars-Ola Olsson, utbildningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16