Kampanj om suicidprevention

Varje år tar ca 1 500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1 000 av dem är pojkar och män. Under nyårshelgerna är antalet självmord dessutom som högst.

Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.
– Nu vill vi uppmana människor att hjälpa varann att må bättre - och våga fråga! Det akuta tillståndet som leder till suicid är övergående. Det är viktigt att människor får vara en del av en social gemenskap, säger Mikael Öberg (MP), ordförande i folkhälsoberedningen.

Region Kronoberg vill förmedla att det finns hjälp att få och sprida kunskap om hur man kan förhindra suicid.
I december genomförs därför flera aktiviteter: filmer och material från kampanjen ”Stör döden” visas i periodpauserna på hockey- och innebandymatcher i länet. Både Tingsryds AIF, Växjö Vipers, Växjö Lakers och Troja bidrar till detta utan ersättning. Information sprids även via tidningar, sociala medier, bussar, radio och bio mm.
Materialet från ”Stör döden” riktar sig till yngre män och deras närstående, men syftet är att nå alla målgrupper och skapa ett brett samhällsengagemang för att förhindra suicid.

– Det finns många myter om suicid, exempelvis att man väcker den björn som sover om man frågar någon om de har självmordstankar. Det stämmer inte utan är snarare tvärtom så att man minskar risken för suicid om man visar att man bryr sig och vågar fråga, säger Jonas Ericsson, regional samordnare för suicidprevention.

Stort engagemang i frågan
Suicidprevention har länge setts som psykiatrins ansvar, men i länet eftersträvas ett brett samhällsengagemang. Det finns en länsgemensam suicidpreventionsgrupp med representanter från olika delar av sjukvården, kommuner, intresseföreningar, sjukhuskyrkan, elevhälsan och länsstyrelsen som samarbetar för att minska antalet suicid. En handlingsplan tas fram och ett skolbaserat program om psykisk ohälsa erbjuds alla högstadieskolor i länet. Dessutom görs en grundläggande webbutbildning för personal och andra som vill öka sin kunskap om suicidprevention.

– Det finns ett stort intresse att medverka i det suicidpreventiva arbetet. Många vill vara med och bidra vilket bådar gott för att arbetet ska få effekt, säger Jonas Ericsson.

Om självmordstankar på 1177 Länk till annan webbplats.

Till kampanjen Stör Döden Länk till annan webbplats.

Läs mer & kontakt:

Stör döden är ett initiativ av Suicide Zero, Mind och SPES, med stöd från Stockholms Läns Landsting och Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP).

KONTAKTA SUICIDE ZERO:
kontakt@suicidezero.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16