Samverkan lyfter äldreomsorgen

Bild

För tre år sedan gick startskottet för projektet Äldrehälsa Kronoberg, en satsning för att förbättra omsorg och vård för länets äldre. Sedan dess har en rad initiativ lanserats.

Konceptet mobila läkare och äldremottagningar på vårdcentraler är två exempel på initiativ som lanserats. I Markaryd arbetar den mobila läkaren nära kommunernas hemsjukvård och fungerar som en resurs till hemsjukvårdens sjuksköterskor. Karl Ljungström, mobil läkare och projektledare för projektet äldrehälsa, beskriver den mobila läkarens arbetssätt:
– Hemsjukvården kan med den mobila läkarens stöd utföra avancerad vård i hemmet. Det ökar tillgängligheten, kontinuiteten och tryggheten för äldre personer som kan kontakta hemsjukvården vid läkarbehov, istället för att kontakta vårdcentralen, medicinkliniken eller ortopeden.

Projektet Äldrehälsa Kronoberg har stött på en rad utmaningar, men många mål har också uppnåtts. Man ser exempelvis en bättre förståelse över organisationsgränserna. Samtidigt är det svårt att få till stånd förändringar på kort tid när flera organisationer är inblandade.
Karl Ljungström berättar att det nu finns ett beslut att från och med årsskiftet fortsätta som permanent arena för samverkan och utveckling.
– Sammantaget har konceptet om äldremottagningar och mobila läkare fått stor spridning och skapat ett stort intresse i resterande del av länet. Vi har fått stor erfarenhet och många lärdomar att ta med oss in i arbetet för att förbättra livet för de äldre i Kronoberg i det framtida arbetet, säger han.

Kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult har tillsammans med region Kronoberg sedan våren 2016 drivit samverkansprojektet för att förbättra vård och omsorgsnätverket för de äldre. Målsättningen har varit att utifrån de äldres behov arbeta gränsöverskridande mellan primär-, sluten- och kommunal vård- och omsorg – och flytta fokus från vårdgivare till äldre för att erbjuda optimala vård- och omsorgslösningar.
Lone Larsen, utvecklingsledare, menar att vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med en stor andel äldre i befolkningen.
– För att hantera och förbättra omsorgsnätverket har vi antagit ett patientperspektiv där vi genom djupintervjuer med målgruppen har tittat på hur vi kan göra rätt saker säger Lone Larsen.

Inom ramen för projektet har man öppnat äldremottagningar på fyra vårdcentraler, inriktade på äldre med komplexa behov. Mottagningarna ska erbjuda äldre ett närmare samarbete mellan hemsjukvård och hemtjänst – och direkta telefonlinjer till sjuksköterskor.
– Det skapar en värdefull tillgänglighet och en kontinuitet som ofta uppskattas hos äldre och anhöriga, säger Lone Larsen och fortsätter:
– På medicinkliniken på lasarettet i Ljungby har det öppnats platser för att anpassa den akuta internmedicinska vården till multisjuka äldres speciella behov.

Vårdplanering i hemmet
Ett utvecklingsarbete pågår också för att förbättra personcentrerade vårdplaneringar i hemmet. När planeringen förflyttas från sjukhus- till hemmiljö kan den äldre och de anhörigas delaktighet öka i vårdplaneringen, på rätt tid och plats.

Läs mer om projektet Äldrehälsa Kronoberg här Länk till annan webbplats.Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16