Vuxenutbildningen under lupp

Den gångna hösten har Skolinspektionen gjort tillsyn av skolverksamheten i kommunen. Vuxenutbildningen behöver åtgärda tre utvecklingsområden, står det i beslutet. Till våren vill Skolinspektionen ha ett besked om hur förändringsarbetet ska bedrivas.

Under hösten 2018 har Skolinspektionen gjort tillsyn av skolverksamheten i Markaryds kommun. Tidigare har resultat av tillsynen gällande utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter presenterats, och nu kom även beslutet som avser vuxenutbildningen.

Skolinspektionen förelägger huvudmannen om åtgärder inom tre utvecklingsområden: systematiskt kvalitetsarbete, målinriktat arbete mot kränkande behandling och utbildningens förläggning under arbetsåret.

De områden som hamnar i fokus vid inspektionen bekräftar vad vi själva sett under den korta tid vuxenutbildningen varit en del av vår förvaltning. Det känns positivt att vi har samsyn med Skolinspektionen om vad vi bör prioritera i det kommande utvecklingsarbetet, säger Elisabeth Fock, chef för arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen bildades 1 januari 2018 och då övertogs ansvaret för vuxenutbildningen. Att det fanns ett stort behov av förändringar gällande vuxenutbildningens tillgänglighet, rutiner och uppföljningar utifrån skollag och förordningar blev snart tydligt. Ett grundläggande förändringsarbete sattes igång.

Vuxenutbildningen kommer nu att arbeta vidare med de förändringar som krävs för att huvudmannen ska uppfylla inspektionens föreläggande om åtgärder, säger rektor Klas Lundström.

Markaryds kommun skall senast 17 april 2019 inkomma med svar till Skolinspektionen om hur utvecklingen inom förändringsområdena skall bedrivas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16