Scensommar 2019 till Markaryd

I sommar får Markaryds invånare ta del av avgiftsfri kultur som är riktad till barn. Regionens kommuner ska samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjös koncept Scensommar.

Under fyra veckor i juli 2019 ska kommunens barnfamiljer få möjlighet att gratis ta del av barnföreställningar.
För Markaryds del så handlar det främst om Hembygdsparken i Markaryd, Hembygdsgården i Traryd och Parken i Strömsnäsbruk.

Konceptet kostar Markaryd 40 000 kronor och tanken är att pengarna hämtas från statsbidraget till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

I nuläget är det inte klart vilka artister eller föreställningar det rör sig om, men grundidén är att bokningarna till Växjö ska sippra ner till regionens övriga kommuner.

Håll dig uppdaterad om förställningarna här på kommunens hemsida.

  • Det är Växjö kommuns koncept Scensommar som nu utökas och arrangeras i länets alla kommuner under sommaren 2019.
  • Genom samarbetet får Växjös Scensommar en större regional kostym.
    Konceptet bygger på att medvetet välja mindre orter och okonventionella platser för föreställningarna. På det viset blir kulturen tillgänglig för många fler.
  • Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700.000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40.000 kronor vardera.
  • Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar då med fokus på barn och familj.
  • ·Totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.

Kontaktpersoner:

Ragnar Lindberg, ordförande Region Kronobergs kulturnämnd, 0706-65 22 72

Eva Johansson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, Växjö kommun, 070-991 20 87

Tomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Växjö kommun, 073-33 60 622

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16