Beslut gällande Inre Hansens backar

Mark- och miljödomstolen har den 11 januari beslutat att avvisa Miljöpartiets överklagan gällande att upphäva beslutet för detaljplanen "Inre Hansens backar".

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun beslutade den 24 september 2018 att anta en ny detaljplan för "Inre Hansens backar". Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att uppföra nya bostäder samt skola inom en del av fastigheten Markaryd 9:1.

Det här beslutet blev därefter överklagat av en representant för Miljöpartiet. Mark- och miljödomstolen har nu tagit ställning till överklagan och tog den 11 januari beslutet att avvisa Miljöpartiets överklagan.

”Detta var ett väntat beslut och jag är glad för att mark- och miljödomstolen hanterat överklagandet så snabbt.”  säger Bengt Germundsson, Kommunstyrelsens ordförande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16