Nej till torvbrytning på Mjärydsmossen

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att förorda avslag på Södra Skogsägarnas ansökan om brytning av energitorv på Mjärydsmossen, öster om Strömsnäsbruk. Nu återstår att invänta länsstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen konstaterar att Länsstyrelsen vid sin bedömning har att hantera två mycket tydliga och motstående intressen. Mot bakgrund av den omfattande exploatering i form av torvbrytning som redan idag påtagligt påverkar ett mycket stort markområde väster om den nu aktuella koncessionen, anser kommunstyrelsen att detta är tillräckligt. De boendes intressen bör därför tillgodoses framför en ytterligare exploatering av deras närområde.

Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) säger i en kommentar att ”Kommunstyrelsen har i sina tre yttranden varit mycket konsekvent och valt att ta stor hänsyn till berörda fastighetsägares intressen”.

Kommunstyrelsen konstaterar i sitt yttrande att det finns en stor risk för att de boende i området kan komma att påverkas negativt. Kommunstyrelsen anser vidare att Södra Skogsägarna i sin ansökan helt bortsett från de positiva effekter de boende samt besöksnäringen genererar, i form av inkomster samt underlag för en bibehållen service i närområdet.

Det är slutligen upp till länsstyrelsen i Kronobergs län att fatta beslut i ärendet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16