• Startsida
  • / Storsatsning på vårdcentralen

Storsatsning på vårdcentralen

Vårdcentralen i Strömsnäsbruk

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att föreslå fullmäktige att tilldela 6,2 miljoner kronor för att renovera och bygga om vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Samtidigt ska det byggas en familjecentral i samma fastighet. Lokalerna för sjukgymnastiken ska också renoveras.

Bakgrunden till initiativet att renovera och bygga om var bemanningssituationen på vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Region Kronoberg hade under en längre tid problem med att rekrytera läkare dit. Långvariga vakanser av distriktsläkare innebar problem med att behålla status som fullvärdig vårdcentral, något som under 2016 resulterade i att regionens hälso- och sjukvårdsnämnd meddelade att man hade för avsikt att omvandla vårdcentralen till en filial.

Sedan dess har nya läkare rekryterats till vårdcentralen. Under tiden har också samtal pågått kring hur upprustningen ska se ut. Samförstånd mellan regionen och kommunledningen nåddes, och nu har alltså nästa steg tagits - i och med kommunstyrelsens beslut.

Markaryds kommun och Region Kronoberg är också överens om att etablera en familjecentral i anslutning till vårdcentralen. Likaså ska lokalerna för sjukgymnastiken renoveras. Allt ryms, enligt förslaget som tagits fram av tekniska förvaltningen och fastighetsenheten, inom de föreslagna 6,2 miljonerna.

Familjecentralen ska bli en generell, förebyggande, stödjande och hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar.

”Jag är verkligen glad att vi efter flera års arbete är framme med ett förslag där Markaryds kommun, tillsammans med Region Kronoberg, gör en gemensam satsning”, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16