Stig Inn ska renoveras

Bild från Google Maps/Street View

Åtta miljoner kronor har avsatts för upprustning av äldrecentralen Stig Inn i Strömsnäsbruk. Siktet är inställt på att påbörja renoveringen senare i år.

Markaryds kommun har gått ut med en offertförfrågan om projektering, framtagande av ombyggnadskalkyl, förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar angående äldrecentralen Stig Inn. Renoveringen är en del i den satsning kommunen gör tillsammans med fastighetsägaren Victoria Park, på tryggt boende för äldre i Strömsnäsbruk.

De åtta miljonerna kompletteras med en halv miljon ytterligare för att förbättra den yttre miljön i området - fastigheten ska ”harmoniera” med exteriören på Victoria Parks hyreshus.

Hela byggnaden ska renoveras utvändigt liksom bottenplan och källarvåningen inne i fastigheten.
Exakt hur utformningen ska bli inomhus kommer att arbetas fram under våren tillsammans med verksamhetsföreträdare och intressenter för de boende.

Om allt går som planerat kommer själva upphandlingen att vara klar under sommaren. Därmed spås renoveringsarbetet sätta igång under andra halvåret 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16