Renhållningstaxor

Det har inkommit mycket frågor till kommunen gällande renhållningstaxor den senaste tiden, detta i samband med att SSAM tog över ansvaret för renhållningen och nu skickade ut första fakturan. Vid jämförelse av renhållningsavgifter för 2018 och 2019 är det viktigt att tänka på att ta hänsyn till momsen.

För 2019 beslutades en höjning på 300kr exkl moms för fastigheter aktuella för fastighetsnära insamling, FNI, samt 10% exkl moms för övriga abonnemang.

Den höjning om 300 kr som föreslogs för fastigheter aktuella för FNI avser användas för att finansiera del av kapitalkostnaderna för köp av de kärl som behövs för det nya insamlingssystemet för fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta bidrar till att hålla taxan på en lägre nivå.
Den höjning om 10% som föreslogs för samtliga abonnemang utgör en höjning för den ambitionshöjning som kommunen vill åstadkomma genom samarbetet i avfallsbolaget Södra Smålands Avfall och miljö, SSAM.

Vid jämförelse av renhållningsavgifter för 2018 och 2019 är det viktigt att tänka på att ta hänsyn till momsen. Vid uträkning av höjningen i % ska 2018-års avgifter utan moms jämföras med 2019-års avgifter utan moms. Alternativt ska 2018-års avgifter med moms jämföras med 2019-års avgifter med moms. Markaryds kommun debiterade renhållningsavgifter varannan månad och SSAM debiterar renhållningsavgifter var tredje månad.

Har ni ytterligare frågor eller funderingar angående renhållning får ni gärna kontakta SSAM.
info@ssam.se 0470-59 95 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16