Två LSS-boenden upphandlas

Senast den 10 maj ska anbudsgivarna ge bud på bygget av två LSS-gruppboenden i Markaryd, med vardera sex platser. Det ena boendet ska byggas på en tomt mellan Utsikten och Björkbacken. Den andra fastigheten får budgivarna själv ta fram.

Att upphandlingen nu startar grundar sig i ett beslut av socialnämnden, som i sin tur härrör från socialförvaltningens boendeutredning. Den utredningen visade på ett behov av minst sex LSS-bostäder senast 2020.

Vid tidpunkten då ärendet vandrat genom tekniska förvaltningen och frågor gällande lämplig mark och kostnadskalkyler besvarats, så hade ett behov på ytterligare sex platser identifierats.

Senast 2019-05-10 ska anbudsgivarna inkomma med bud på hyresavtal för de två ännu inte uppförda husen. I gruppboendena ska finnas vardera 6 lägenheter, ett gemensamhetsrum samt personalutrymmen i respektive hus. Den ena fastigheten är Åldermannen 1, på tomten mellan Utsikten och Björkbacken. Anbudsgivaren ska sedan själv inneha eller införskaffa ytterligare en fastighet.

Färdigställandet av LSS-boendet mellan Utsikten och Björkbacken planeras till hösten 2020. Det andra gruppboendet ska vara färdigt året därpå.

”Behovet av lägenheter för målgruppen finns redan idag och kommer att öka de närmaste åren, varför vi gärna vill komma igång så snart som möjligt. Vi bedömer att en upphandling kommer att innebära att boendena blir färdiga något år tidigare än vad kommunen skulle klara i egen regi”, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD) i en kommentar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16