Sopning av gator

Bild på Smedjegatan i Markaryd

Bild på Smedjegatan i Markaryd

Sandupptagningen pågår nu för fullt. Vi har startat i norra delen i år. Vi är igång i Traryd och fortsätter sen i Strömsnäsbruk. Vi går sen vidare med södra delen, Markaryds, Råstorps och Timsfors tätorter.

Det är mycket sand och grus i år i och med all halkbekämpning som genomförts under vintersäsongen. Detta gör att det kommer att ta lite längre tid samt att vi eventuellt får sopa flera gånger. Vi kommer att skifta mellan tätorter för att få så bra sandupptagning som möjligt.

Vänligen håll uppsikt när sopningen kommer till ert område så att fordon/släp m.m. inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre. Vi påminner också om att de som har egen fastighet själva måste komma ihåg att sopa gångbanorna utanför sin fastighet.

Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16