Markaryds Hållbarhetspris

Markaryds kommun kommer att för första gånger dela ut ett hållbarhetspris. Priset kan delas ut till personer som bor eller verkar i kommunen och till organisationer, föreningar eller företag som är verksamma i kommunen. Priset ska uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling i Markaryds kommun.

Insats för en hållbar utveckling

Kommunen vill uppmärksamma privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som satsar på hållbarhet utveckling i kommunen. Därav undrar vi om du känner till en privatperson, en organisation, en förening eller ett företag som har gjort en insats för hållbar utveckling i Markaryds kommun under 2019?

Så här gör du för att nominera till hållbarhetspriset 2019

Vill du nominera någon skickar du in ditt förslag till kommunens miljöstrateg. Du kan mejla eller skriva ett brev. I din nominering ska det finnas en motivering där det framgå hur personen, organisationen, föreningen eller företaget har bidragit till en hållbar utveckling i kommunen under 2019.

Sista dag för nominering är den 25 mars 2020.

Skriv din nominering via mejl till annica.hegefeldt@markaryd.se och skriv Hållbarhetspris 2019 i ämnesraden.

Om du postar din nominering ska du märka kuvertet med Hållbarhetspris 2019 och skicka det till:

Markaryds kommun
Att: Annica Hegefeldt, miljöstrateg
Box 74
285 22 Markaryd

Bedömning och beslut

Bedömningskriterierna utgår från de tre dimensionerna i de globala målen i Agenda 2030; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Således ska åtgärderna eller insatserna bidragit till att något mål eller delmål i Agenda 2030 har främjats. Här kan du läsa mer om de globala målen i Agenda 2030.

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen utser pristagaren bland de som har uppfyllt bedömningskriteriet. Om de anser att det inte finns någon kvalificerad kandidat det aktuella året har de rätt att ta beslut att inte dela ut någon hållbarhetspris.

Prisutdelning

Priset är äran och 10 000 kr, vilket kan delas på flera. Prisutdelningen kommer att ske på Skräpplockardagen den 24 april kl. 16-18 under kommunens arrangemang Hållbara Markaryd. Beroende på var personen, organisationen, föreningen eller företag finns sker prisutdelningen antingen på Servicekontoret i Strömsnäsbruk eller vid kommunhuset i Markaryd.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta Annica Hegefeldt, miljöstrateg på Tekniska förvaltningen.
Mejl: annica.hegefeldt@markaryd.se
Telefon: 0433-720 57

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16