Eldningsförbud ligger kvar

Det är fortsatt mycket torrt i skog och mark i Kronobergs län. Idag har länets krisberedskapsaktörer haft samrådsmöte angående eldningsförbudet och kommande Valborg

 - Väderprognoserna från SMHI visar på att det kommer regn under helgen, dock är risken överhängande att det inte kommer i tillräcklig mängd för att upphäva eldningsförbudet. På måndag fattas beslut om eldningsförbudet ska upphävas eller kvarstå, säger räddningstjänsthandläggare på Länsstyrelsen Gunnar Karlsson.

Rörande möjlighet till dispens för brasa i samband med Valborgsfirandet så ska den i så fall sökas från kommunens räddningstjänst. Det görs bedömning från fall till fall, men undantag förväntas enbart ges i ett fåtal fall. Arrangörer uppmanas att se vad som gäller för respektive kommun på deras hemsida eller hos räddningstjänsten.

 - Har man tänkt att ge sig ut i naturen och grilla är det viktigt att följa de föreskrifter som gäller, att eld inte får göras upp på marken, säger Gunnar Karlsson.

Länsstyrelsen har bara godkänt ett fåtal grillplatser på marken och de platserna som är skyltad med information om att de är godkända kan användas. För information om vad som gäller kring kommunalt godkända grillplatser får man vända sig till respektive kommun.

Syftet med eldningsförbudet är att förhindra omfattande bränder i skog och mark i Kronobergs län. Skogsbrandflyget är aktiverat i länet och flyger över förutbestämda slingor för att upptäcka brandutveckling i skog och mark. Det är viktigt att komma ihåg att den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

För mer information kontakta:

Gunnar Karlsson
gunnar.a.karlsson@lansstyrelsen.se
010-223 72 83

Kontakt Markaryds kommun:

Anders Johansson
Stf Räddningschef
0433 – 720 97
anders.johansson@markaryd.se

Länk till information om eldningsförbud och frågor och svar Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 16:07