Bristerna avhjälpta

Skolinspektionen meddelar i sitt beslut 26 april att alla brister gällande vuxenutbildningen i Markaryds kommun nu är avhjälpta.

Beslutet avser förutsättningar för- samt styrning och utveckling av vuxenutbildningen.
Elisabeth Fock, chef vid arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, är givetvis glad över beslutet:
 - Det ligger mycket arbete bakom de förändringar som behövts göras, säger Elisabeth Fock.

Hon poängterar att samtliga berörda har kommit samman och styrt skutan i rätt riktning. Bland annat nämner hon rektor Klas Lundström, som har sett Skolinspektionens tillsyn som en möjlighet att skapa delaktighet kring nya rutiner och riktlinjer.

 - Även vuxenutbildningens personal har varit engagerad och positiv. Detta har tillsammans med politikernas intresse och arbete för att stötta förändringarna varit en framgångsfaktor. Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla och följa upp vuxenutbildningen, säger en nöjd Elisabeth Fock.

Klas Lundström berättar att man nu bland annat bedriver undervisningen kontinuerligt under hela året – något som inte gjordes tidigare, och som Skolinspektionen bland annat haft synpunkter på.
 - Vuxenutbildningen är inte en terminsbaserad utbildning, och vi har nu ändrat våra rutiner så att vi inte bedriver utbildningen på det viset längre, säger Klas Lundström som också nämner nya förvaltningen, arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, som en viktig faktor.

 - Förvaltningens kvalitetsarbete har varit en viktig kugge för att komma till rätta med bristerna avseende just kvaliteten på utbildningen. Dessa och övriga åtgärder är väldigt viktiga så att de vuxna i Markaryd ges möjlighet till den utbildning de faktiskt har rätt till, säger Klas Lundström.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16