Stig-Inn Trygghetsboende

Bild

Bild från Google Maps/Street View

I onsdags inleddes arbetet med att iordningsställa Stig-Inn som en del i ett trygghetsboende med ett uppstartsmöte på plats. Kommunen representerades av fastighetsenheten, räddningstjänsten och socialförvaltningen.

Fastighetschef Asim Serdarevic leder, tillsammans med Lovisa Pettersson, Maddison Konsult AB, projektet som beräknas vara klart under mitten av 2020. Projektgruppen kommer inledningsvis att jobba med att ta fram handlingar för en totalentreprenad.

För att Hemtjänst Norrs verksamhet ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt under byggtiden kommer denna verksamhet tillfälligtvis vara placerad i Solhäll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16