Markaryds kommun överklagar

Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om torvbrytning på Mjärydsmossen.
Vi anser att det finns skäl att pröva tillämpningen av proportionalitetsprincipen i gällande lagstiftning, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.

Kommunstyrelsen konstaterar att länsstyrelsen - genom att bevilja torvbrytningen - har valt att sätta exploatörens intresse före de i närområdet boendes och fastighetsägarnas intresse. Med hänvisning till proportinalitetsprincipen, som säger att åtgärder inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, så beslutar kommunstyrelsen därför att överklaga länsstyrelsens beslut den 5 juni om bearbetningskoncession på Mjärydsmossen.

Läs tidigare artiklar i ämnet nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16