Generösare bygglovsregler

Miljö – och byggnadsnämnden beslutade under måndagen att införa generösare bygglovsregler för landsbygden i kommunen.

Beslutet innebär kort sagt att man nu får bygga en komplementsbyggnad på 80 kvadratmeter - utan att söka bygglov.
Tidigare var maxgränsen 50 kvm.

Undantaget berörde dessutom bara privatpersoner, det vill säga husägare - men så är det inte längre.
— Nu gäller detta alla. Det kan röra sig om caféägare, industri eller andra näringsidkare, säger John Karlsson, miljö- och byggchef på Markaryds kommun.

Beslutet grundar sig bland annat i att man vill värna och öka den attraktionskraft som kommunen tidigare byggt upp med hjälp av goda resultat i näringslivsrankingar, och mätningar av företagsklimatet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16