Ge dina synpunkter

Markaryds kommun uppdaterar sina föreskrifter för avfall. Du kan lämna synpunkter på dem från 1 juli till och med 1 september.

Allmänheten har möjlighet att ge synpunkter på nya förslaget från och med 1 juli till och med 1 september.

Förslaget finns tillgängligt på Markaryds bibliotek, Strömsnäsbruks bibliotek och kommunens reception samt här på kommunens webbplats. , 661 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du har synpunkter på förslaget ska de lämnas till Nicholas Jonasson, chef för avdelningen teknik & utveckling på SSAM, telefon 0470- 59 95 00 eller info@ssam.se.

De synpunkter som kommer in sammanställs och bearbetas. Det slutgiltiga förslaget på föreskrifter kommer slutligen att beslutas av respektive kommuns fullmäktige.

Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt samma kapitel. Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen:

  1. På lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och
  2. Ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor

Då ett gemensamt avfallsbolag för kommunerna Växjö, Tingsryd, Lessebo, Markaryd och Älmhult har bildats finns behovet av att ha gemensamma avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna har uppdaterats för att bland annat passa det nya insamlingssystemet för fyrfackskärl samt för att möta de behov som finns av stöd för verksamheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
043372410