Nya tillämpningsregler förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem får nya tillämpningsregler från den 1 augusti 2019. 

Reglerna är en omarbetning av tidigare dokument ”Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 1–6 år” samt ”Riktlinjer för fritidshem samt pedagogisk omsorg för barn 6–13 år”.

Som vårdnadshavare är det bra att ta del av och uppdatera sig på de nya reglerna.

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem svenska , 422 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem english , 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem العربية , 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16