Röjning längs Markarydsbanan

BildFörstora bilden

Trädsäkringsservitut syns som gröna fält längs järnväg. (Klicka på bild)

Arbetet är påbörjat med underhållsröjning längs Markarydsbanan, Eldsberga-Hässleholm. Just nu är det uppehåll men arbetet återupptas i september, och beräknas vara klart i oktober.

Trafikverket järnväg genomför underhållsröjning av skötselgata längs Markarydsbanan, Eldsberga-Hässleholm.
Röjning med röjsåg av sly görs på trafikverkets mark och där trädsäkringsservitut råder (rätt att hålla fritt från träd och buskar).
Åtgärden görs som mest ut till 20 meter från spårens mitt. Fällning av träd med skogsmaskiner förekommer inte.
Denna åtgärd ska inte förväxlas med det ordinarie järnvägsunderhållet, som röjer de sju metrarna närmast spåret, i regel med spårgående fordon.

På skogsmark får riset ligga kvar, men i bebyggelse/skötta områden flisas i regel riset på plats om det går att komma åt.

Arbetet sker på dagtid, veckodagar men har nu uppehåll. Det återupptas i september och beräknas klart till Hässleholm i slutet av oktober.

Fastighetsägare med servitut har underrättats per brev.

Synpunkter från allmänheten lämnas direkt till Trafikverket på trafikverket@trafikverket.se - alternativt till kommunen via ks@markaryd.se. Kommunen vidarebefordrar eventuella synpunkter till Trafikverket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16