Vattenmätarbyte Traryd

VA-enheten utför varje år vattenmätarbyte. Vattenmätaren byts ut för funktionskontroll och underhåll. I år är det vattenmätare i Traryd område som kommer bytas ut med början i mitten av augusti. De nya mätarna kommer vara fjärravlästa mätare.

Alla fastighetsägare kommer få information kring när vi planerar byta vattenmätare i just din fastighet. Innan utbytet ska ni plocka undan framför vattenmätaren så vår montör kommer fram.

Utbytet är för er del kostnadsfri. Tidsåtgången uppskattas till mellan 15 till 30 minuter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16