SCB:s medborgarundersökning 2019

Snart är det dags för statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Utskicket sker 23 - 29 augusti. Om du blir utvald att medverka så kommer här lite information.

Markaryds kommun vill veta vad kommuninvånarna tycker om Markaryd.
Vi hoppas att så många som möjligt av de 800 Markarydsbor som slumpas fram vill ägna tio minuter åt att besvara frågorna – om kollektivtrafik, fritidsmöjligheter, trygghet och annat.
Ju fler som deltar - desto större och pålitligare blir det statistiska underlaget.
Du förblir förstås anonym!

Via närmaste länken nedan får du svar på alla frågor som du kan tänkas ha, och kan, med hjälp av uppgifterna som kommer med brevet från SCB mellan 23 - 29 augusti, börja svara på frågorna i undersökningen.

Tack för att du medverkar!

https://www.scb.se/medborgarundersokningen-info/ Länk till annan webbplats.

Om du inte kommer med i det slumpmässiga urvalet men ändå vill göra någon av kommunens tjänstemän uppmärksam på något, eller bara tycka till i en lokal fråga - ta gärna chansen att använda ”Säg vad du tycker”, som finns här:

https://www.markaryd.se/sidor/kommun-och-politik/sag-vad-du-tycker.html Länk till annan webbplats.

För dig som vill ta del av tidigare statistiskt underlag från bland annat SCB:s medborgarundersökning:

https://www.markaryd.se/sidor/kommun-och-politik/kvalitet-och-jamforelse.html Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16