Återställning av skibordsdammen i Lillån i Markaryd

Bild från Pixabay

I november 2018 rämnade ett stycke av skibordsdammen som håller upp vattenytan uppströms dammen i Lillån. Dammen reparerades temporärt inför vintern och ytan hölls uppe på normal nivå.

Statkraft genomför nu en permanent återställning av skibordsdammen i Lillån. Arbetet beräknas vara klart i början på september om väderleken tillåter. Temporärt kan vattenytan behöva sänkas ned under reparationen.

För mer information kontakta drift- och underhållschefen på Statkraft, Per Jonsson, Paer.jonsson@statkraft.com.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16