Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande

Felanmäld gatubelysning

Det har upptäckts ett fel på gatubelysningen i Timsfors och Markaryd. Detta är felanmält till kommunen, som har vidarebefordrat felanmälan till e-on som ansvarar för området.

E-on arbetar med att åtgärda felet och de har även valt att behålla gatubelysningen tänd under tiden de arbetar för att lösa problemet.

VA/Gatu-Park chef Ellenor Jacobsen säger

” Vi ser det som positivt att belysningen kan vara tänd under tiden som åtgärd pågår även om det denna stunden belastar miljön något mer. ”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020