Planer för kvarteret Folkskolan

Skiss över framtidens Kvarteret Folkskolan

Här kan du läsa mer om vad förslaget innebär som kommunstyrelsen i somras valde att gå vidare med gällande Kvarteret Folkskolan.

Under sommaren beslutade kommunstyrelsen i Markaryds kommun att gå vidare med ett av förslagen för att utveckla kvarteret Folkskolan. Förslaget som tagits fram av arkitekt Kay Linghoff, Linghoff Arkitektur är ett samarbetsprojekt mellan de tre lokala företagen 3 K Bygg, Bernhardsson Bygg och Habi Bygg.

Vad innebär förslaget?

Förslaget går ut på att bygga drygt 35 lägenheter, en helrenoverad skola och ”Gula huset” som är tänkt att fortsatt vara en kultur- och möteslokal. Man har vidare i förslaget anknutit till den bebyggelse som finns i delar av de kringliggande kvarteren och kommer att ge hela kvarteret en ”trästadskänsla”.

I förslaget ingår också att behålla de flesta av de gamla vårdträden samt att återskapa ett parkliknande område framför den gamla skolan. De förskolebyggnader som idag finns inom kvarteret kommer att rivas tillsammans med den gamla matsalen, som kommer att ersättas av en ny i samma stil som övriga byggnader.

Ett avtal med Markaryds kommun kommer förhoppningsvis att tecknas under hösten 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16