Ledningsarbete på VA-ledningsnätet

Ledningsarbetet omfattar det rödmarkerade området på kartbilden.

Markaryds kommun utför ledningsarbete på VA-ledningsnätet utmed del av Torsgatan och del av Kärrstigen i Markaryd från och med måndagen den 30/9.

Arbetet påbörjas i den södra delen av Torsgatan för att sedan fortsätta upp till korsningen mot Skogsvägen. Därefter påbörjas arbetena på Kärrstigen på sträckan Torsgatan och Kärrstigen 9.

Vägar kommer att vara avstängda och ni ombeds följa skyltning under utförandetidens gång.

Arbetena beräknas pågå fram till och med den 13 december 2019. Återställning av gatumark kommer att utföras under 2020.

Vid eventuella frågor kontakta Pär Svensson, projekteringsingenjör VA/Gata Park, par.svensson@markaryd.se alternativt via telefon 0433-720 85

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16