Solceller

Solceller

Installation av solcellsanläggningar blir allt vanligare. Det finns många fördelar med solcellsanläggningar och inte minst den minskade miljöpåverkan som det innebär med att förnybar energi tas tillvara på. Men det finns också utmaningar.

Reglerna kring solcellsanläggningar omfattar idag inte säkerhet för räddningspersonal vid en räddningsinsats mot en byggnad med solcellsanläggning. Det har lett till att flera olika lösningar finns på marknaden idag och att lokala tillämpningar förekommer.

Räddningstjänsterna i Kronobergs län har därför tagit fram ett PM för presentera räddningstjänstens tolkning av tillämpbara regler och visa hur räddningstjänsten anser att solcellsanläggningar ska utformas för att ge möjligheter för oss att genomföra en säker insats i händelse av brand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:16