Var med och påverka din framtid!

Förstora bilden

En gemensam vision för vår bygd ska tas fram. Ta därför chansen att påverka din och bygdens framtid! Ge oss fem minuter av din tid, delge dina tankar och idéer via vår enkät.

Enkäten är avslutad

Du som bor, arbetar eller besöker vår kommun får gärna fylla i enkäten (fungerar bäst via dator), och berätta om dina tankar och hur du ser på bygdens framtid.

Markaryds kommun växer och med det växer även behovet av att planera för nya bostäder och verksamheter samt bevarandet av våra natur- och kulturvärden. Därför har kommunfullmäktige beslutat att ta fram en vision för hur vi tillsammans ska utveckla vår framtida kommun.
Projektet har fått namnet 2030 – Tillsammans mot framtiden. Läs mer om detta.

Första steget i projektet är att alla hushåll i Markaryds kommun får en enkät i sina brevlådor den 18 oktober.
Enkäten, som kan fyllas i av alla över 15 år, går också bra att fylla i digitalt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15