Den upplevda otryggheten ska minska

Polisens nya trygghetsmätning som presenterades i måndags visar bland annat att den upplevda otryggheten i kommunen harmoniserar dåligt med den faktiska brottsstatistiken. Nu har ett förslag klubbats igenom för att komma till rätta med problemet.

I undersökningen, som görs årligen, har 549 personer runt om i kommunen svarat på frågorna.
Bengt-Ove Olsson, säkerhets- och beredskapssamordnare i Markaryds kommun, menar att otryggheten inte är i paritet med den faktiska brottsligheten, som är väldigt låg.
 — Risken att bli utsatt för brott är på en låg nivå, medan oron för att bli utsatt ligger på en hög nivå, säger han.

Att oron inte tycks harmonisera med de faktiska siffrorna gäller dessutom för hela kommunen. I Strömsnäsbruk är dock skillnaden ännu mer påtaglig.

Både Bengt-Ove Olsson och Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande (KD), anser det nu vara mycket viktigt att hitta vägar för att ta sig an den oro som medborgarna trots allt uttrycker via mätningen.
 — Det är den bilden man signalerar, och då måste vi ta det på allvar, säger Bengt Germundsson.

Uppdraget att öka tryggheten

I skrivande stund står det klart att under tisdagen klubbade kommunstyrelsen ett förslag att den centrala ledningsgruppen (CLG) får i uppdrag att i januari 2020 redovisa hur ett strategiskt trygghetsskapande arbete kan organiseras, bedrivas och finansieras.

Arbetet ska enligt uppgift involvera kommunen, polisen, föreningar, företag, kyrkorna, andra myndigheter samt alla de goda krafter som vill arbeta för en tryggare kommun.
Syftet med arbetet ska vara att den upplevda tryggheten varje år, ska öka i omfattning.

För att ta del av trygghetsundersökningen vänligen kontakta Anders Buene, kommunpolis, anders.buene@polisen.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15