Nu övar Sverige totalförsvaret

Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Från och med den 4 november och under hela 2020 genomför Sverige en totalförsvarsövning – kallad TFÖ 2020. Det blir första gången på 30 år som det civila och militära försvaret övar tillsammans i en sådan omfattning.

Totalförsvarsövningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft och genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige simulerar att riket utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen testas bland annat beslutskedjor på alla nivåer, hur samhällsaktörer samverkar med varandra, hur samhällskritiska funktioner kan fortsätta att fungera - och hur Sverige står emot ett väpnat angrepp.
Det ska också testas hur samhället prioriterar resurser och fördelar viktiga förnödenheter.

Kommunens roll i övningen

Markaryds kommun, liksom övriga kommuner i Sverige, deltar i totalförsvarsövningen 2020. För Markaryds del rör det sig dock mest om att beslutskedjor och liknande ska testas.

- Allmänheten kommer sannolikt inte att märka att övning pågår i Markaryds kommun, säger Bengt-Ove Olsson, säkerhets- och beredskapssamordnare i Markaryds kommun, och fortsätter:
- Vid lokala TFÖ 2020-övningar kommer nyckelpersoner i kommunen, länsstyrelsen och Försvarmakten att delta.

Övningen är en möjlighet för kommunen att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.

Lokalsamhället behöver säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter upprätthålls, som exempelvis vård, skola och omsorg. Vid ett väpnat angrepp ska nämligen samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

BAKGRUND

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. De prioriterade uppgifterna för kommunerna är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krisorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Varför genomförs TFÖ 2020?
Även om Sverige är tryggare än många andra länder så har regeringen har beslutat att vi behöver bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15