Therese Ullström tf utbildningschef

Therese Ullström har blivit utsedd till tillförordnad utbildningschef utav Svante Melander, kommunchef.

Tills dess att tjänsten tillsatts med en ordinarie befattningshavare kommer alltså Therese Ullström att vara tillförordnad utbildningschef, från och med 20191125.

Therese har sin ordinarie tjänst som ledningsresurs på utbildnings- och kulturförvaltningen. De senaste 18 månaderna har hon dock varit t.f. rektor på Strömsnässkolan.

Beslutet har föregåtts av sedvanligt MBL-förfarande.

Bakgrund
Utbildningschef Lats-Ola Olsson lämnar sin tjänst i Markaryds kommun sista november för att påbörja sitt nya jobb som chef för huvuduppdrag Lärande och familj, i Ängelholms kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför gett kommunchef Svante Melander i uppdrag att utse en tillförordnad utbildningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15