Ny kommunpolis tar plats i Markaryd

Förstora bilden

PORTRÄTT. Polisinspektör Anders Buene, 42, är sedan 4 november ny kommunpolis i Markaryds kommun.
- Jag ser fram emot att vara länken mellan polismyndigheten och kommunen med dess invånare, säger han.

Fembarnspappan Anders Buene från Ljungby, tidigare områdespolis i Ljungby, blir alltså den som tar över tjänsten som kommunpolis efter Hans Sjöberg och senast Örjan Edström.
Anders Buene menar att eftersom rollen som kommunpolis i Markaryd egentligen är relativt ny, så finns utrymme för personlig tolkning i befattningsbeskrivningen när han nu går in i skedet med att bygga upp den polisiära verksamheten i kommunen.

­Med min bakgrund, som till stor del handlat om att jobba mot narkotikabrottslighet, så kommer jag att försöka fortsätta det arbetet i Markaryds kommun, säger Anders Buene.

Sedan tidigare finns dock upparbetade mål som en kommunpolis i Markaryd har att jobba emot. Bland annat så finns de medborgarlöften Länk till annan webbplats. som kommunen tagit fram tillsammans med polisen. I dessa står bland annan att ”… den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med..
Flera av medborgalöftena (som ses över årligen) är dessutom hårt knutna till den upplevda otrygghet som bland annat skrevs Länk till annan webbplats.om här på kommunwebben tidigare i november.
  - Medborgarlöften är ett jättebra verktyg. Men om du frågar mig hur jag konkret, och från min sida, kommer att jobba för att nå de målen så säger jag just nu pass. Jag är nämligen inte riktigt där ännu utan kommer att träffa Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i morgon och vill helst inte gå några händelser i förväg, säger Anders Buene och tillägger att arbetet mot narkotika blir viktigt också när det handlar om att jobba med medborgarlöftena.
  - Under nästan alla samhällsproblem så brukar narkotikan ligga där och ha en påverkansgrad.

Nätverkandet största utmaningen
Anders Buene jobbade i Markaryd under 2006. Bekantskapen med kommunen finns med andra ord redan där, men han gör ingen hemlighet av att största utmaningen första året blir att skapa ett robust kontaktnätverk.
  - Jag kommer att försöka bygga upp ett sådant snarast. Jag vill inte behöva söka mig längre än ett telefonsamtal bort. Sådant här brukar dock ta tid, därför vill jag komma igång snarast.

Kommun, skola, fritidsgårdar, BRÅ är några av de kontaktvägar som Anders Buene syftar på.
  - Men det finns även lokala föreningar, exempelvis Trygg i Markaryd, som jag kommer att kontakta.

Utöver kontaktnätverk, måluppfyllelser och medborgarlöften så blir det också viktigt att synas bland folk ute i kommunen:
  - Mitt mål är att försöka jobba ute, operativt, också. Omfattningen av det operativa arbetet kan jag dock inte säga något om så här tidigt, säger Anders Buene och fortsätter:
  - Men jag kommer att vara någonstans i Markaryds kommun åtminstone fyra dagar i veckan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15