Skolskjutsarna inställda

Taxibolaget meddelar att skolskjutsarna i kommunen har ställts in under förmiddagen och eftermiddagen på grund av den svåra ishalkan. Vi kommer fortlöpande att lämna information via lärplattformen It´s learning, Facebook och kommunens hemsida hur tisdagens skolskjutsar kommer att se ut.

Vid frågor, kontakta respektive skolas rektor.

Nedan kan du läsa om handlingsplan om skolskjuts blir inställd.

HANDLINGSPLAN OM SKOLSKJUTS BLIR INSTÄLLD

Vid enstaka tillfällen kan taxi-bolaget behöva ställa in en eller flera skolskjutsturer, exempelvis på grund av dåligt väglag. Det är alltid chauffören som är ansvarig och också hen som avgör om det går att köra skolskjutsturen på ett säkert sätt, eller inte.

Vid inställda eller försenade turer blir berörd skolexpedition informerad om att vissa elever inte kommer in med skolskjutsen, alternativt blir försenade. Enligt våra riktlinjer för skolskjuts ska eleven vänta vid sin hållplats i 30 min och därefter antingen gå hem eller gå till en plats som familjen kommit överens om.

Expeditionen förmedlar informationen vidare till mentorerna. I vissa fall kanske föräldrar/anhöriga kan skjutsa sina barn till skolan.

Om en eftermiddagstur ställs in gäller följande: Skolan får information om detta och meddelar mentorerna. Därefter kontaktar berörda mentorer vårdnadshavarna och informerar om att skolskjutsen inte kan köra eleverna hem.

Om inte vårdnadshavare har möjlighet att hämta sina barn ska skolan erbjuda elever i åk F-6 att stanna på fritidshemmet (även om eleven inte är inskriven där). Mentorerna meddelar fritidshemspersonalen vilka elever som stannar kvar.

Elever i åk 7-9 ska erbjudas att stanna kvar på skolan så länge den är öppen. Mentorerna meddelar expeditionen vilka elever som stannar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15