Matsvinnet ska minska

Under 2020 ska Markaryds kommun aktivt jobba med att minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna. Allt som slängs kommer att vägas för att se om vi kan minska mängden kastad mat.

Eva Niklasson, kostchef

Vecka 7 görs den första mätningen som kommer att utföras av personalen ute i verksamheterna genom att de väger överbliven och kastad lunchmat.

- Det handlar främst om våra skolor, förskolor och äldreomsorgen, säger Eva Niklasson, kostchef i Markaryds kommun.

Det allra största svinnet finns ute på de små avdelningarna i kommunens förskolor. Tillagningsköken skickar maten till enheterna men eftersom det ibland är svårt att veta antalet ätande så blir det oundvikligen mat över.

- Den maten kan vi på grund av hälsorisker sällan spara eller lägga undan, så här finns en utmaning framöver hur vi kan minska det svinnet, säger Eva Niklasson som dock menar att man jobbar på åtgärder typ kompletterande matlagningsmöjligheter ute på enheterna.

I kommunens arbetsplan med globala projektet Agenda 2030 slås fast att man siktar på att mängden hushållsavfall per invånare ska minska, och att andelen avfall som materialåtervinns ska öka.
Politiken vill också se en minskning av matsvinnet från kommunens verksamheter - helst med motsvarande 75 000 kronor under 2020. Mätningar över tid behövs då för att kunna visa att en positiv utveckling skett.

- Vi har fått en utökad livsmedelsbudget på grund av de ökade matpriserna, men i det ligger också att man vill se att vi jobbar på att minska matsvinnet. Det är alltså inga faktiska sparåtgärder det handlar om, säger Eva Niklasson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:15