Gå inte för nära vattnet

Gullpärlan

Det kan vara en överväldigande syn när platser som du känner väl till blivit starkt påverkade av de höga vattenflödena. Kommunen vill uppmana allmänheten om att hålla ett säkert avstånd till vattnet.

Översvämningarna förändrar terrängen på flera håll i kommunen. En del platser kan till exempel vara lockande att ta bilder på.

Tänk på att titta på vattnet på långt avstånd. Det finns risk för ras om man går för nära och det kan vara väldigt starka strömmar.

Uppmaning till fastighetsägare

Det är fastighets- och husägarens ansvar att ha fungerande skyddsanordningar för avloppsbrunnar på plats. Räddningstjänstens resurser är begränsade och behöver prioriteras till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
Översvämningarna kan tränga upp avloppsvatten i fastigheten - ha därför god framförhållning.

Via länken nedan finns nyttig information.
Åtgärder vid höga vattennivåer , 252 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppmaning till vägsamfälligheter

Kommunen vill uppmana vägsamfälligheter att se över respektive vägar. Ha avstängningsmaterial tillgängligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:55

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Stabschef

bengt-ove.olsson@markaryd.se
043372126