Höga vattenflöden i kommunen

Majenfors

UPPDATERAD 200226. Höstens och vinterns rikliga nederbörd har lett till höga vattennivåer. Kommunen har därför tillsatt en grupp som stämmer av läget dagligen. Händelseutvecklingen bevakas noga, i samverkan med länsstyrelsen i Kronoberg och närliggande kommuner.

Höga vattenflöden i Lagan kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen. Bor man lågt och nära vatten är det bra om man är beredd ifall vattnet börjar stiga. Om din fastighet drabbas av de höga vattennivåerna så bör du dokumentera/ta bilder kontinuerligt, ta kontakt med ditt försäkringsbolag - gör skadeanmälan och begär att en besiktningsman kommer och tittar.

Kika i plusboxarna nedan för aktuell information.

Det är fastighets- och husägarens ansvar att ha fungerande skyddsanordningar för avloppsbrunnar på plats. Räddningstjänstens resurser är begränsade och prioriteras till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
Översvämningarna kan tränga upp avloppsvatten i fastigheten - ha därför god framförhållning.

Via länken nedan finns nyttig information.
Översvämning Länk till annan webbplats.

Är din fastighet drabbad av de höga vattennivåerna?

  • Dokumentera/ta bilder kontinuerligt
  • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag - gör skadeanmälan
  • Begär att en besiktningsman kommer och tittar

Kommunen vill uppmana vägsamfälligheter att se över sina respektive vägar. Ha avstängningsmaterial tillgängligt.

Om du behöver komma i kontakt med kommunen vad gäller översvämmade gator eller gång- och cykelvägar som behöver spärras av - kontakta då kommunens va-/gatujour på telefonnummer 0470-47269.

Via länken här under kan du läsa mer om premisser, domar och tillstånd för tappning. Kraftverken har nämligen dessa att rätta sig efter vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag.
Varför tappar man inte mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt hus, din trädgård eller källare ligger i farozonen för översvämning, har du ett ansvar för skydda din egendom, förebygga skador och begränsa olyckor. Du kan behöva material till skyddsvallar eller en dränkbar pump för att pumpa bort vatten. Det finns pumpar och liknande utrustning att att i första hand hyra eller köpa hos flera olika privata aktörer.

Är din fastighet drabbad av de höga vattennivåerna?

  • Dokumentera/ta bilder kontinuerligt
  • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag - gör skadeanmälan
  • Begär att en besiktningsman kommer och tittar

Då ska du kontakta Värends Miljö på journummer: 0470-788 848

Tänk på att i de fall då enskilda brunnar blivit översvämmade kan det efteråt vara bra att göra att nytt vattenprov för att försäkra sig om att vattenkvalitén åter är bra.

Läs mer om vattenprover

Räddningstjänstens resurser prioriteras för att säkerställa infrastruktur och samhällsviktig verksamhet.

Tips från Livsmedelsverket till dig med egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håll åar fria från fallande träd, upplagda båtar, bryggor och annat som kan skapa problem vid till exempel låga broar och dammar.

Tänk alltid på din egen säkerhet: Vattnet gör att marken längs vattendragen blir porös, så se upp med var du går.

Grillplatsen vid Gullpärlan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2020 13:01

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Stabschef

bengt-ove.olsson@markaryd.se
043372126