Vi vill underlätta för våra företag

Bild

Bildtext: Vi klarar detta tillsammans

Med anledning av den utmanande situationen för näringslivet på grund av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen känner ett stöd från invånare, andra företagare samt Markaryds kommun.

Som en följd av detta har Markaryds kommun beslutat om att följande åtgärder riktade  till företag som har kundrelationer med Markaryds kommun ska gälla fr o m den 20 mars:

 • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, tillstånd och tillsyn samt bygglov i upp till 3 månader. Detta gäller fakturor från Markaryds kommun samt MIBAB.
 • På förfrågan kan företag få anstånd i upp till 3 månader för hyra i lokaler för företag där Markaryds kommun eller MIBAB är hyresvärd.
 • Efter beviljat anstånd i 3 månader finns möjlighet till förlängning. Detta förutsätter en ny förfrågan varvid vi fattar beslut efter en förnyad bedömning av läget.
 • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tills vidare.
 • Markaryds kommun och MIBAB förkortar betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
 • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan, om önskemål finns, höra av sig för en dialog om det är möjligt att skjuta fram handläggningen och debiteringen av dessa ärenden under 2020.
 • Markaryds kommun kan, om företaget så önskar, förlänga tidsfristerna i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Tidigareläggning av kommunala investeringar. Vi går nu igenom vilka av de redan planerade projekten som skulle kunna tidigareläggas.
 • Markaryds kommun ger näringslivschefen i uppdrag att hjälpa företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men även för att informera om de förslag som Riksdag och Regering beslutar om med anledning av den rådande situationen.

Därutöver har även Södra Smålands Avfall och miljö (SSAM) tagit följande beslut om möjliga åtgärder vad gäller renhållningen till i första hand företag med säte i Markaryds kommun:

 • På förfrågan kan företag få anstånd med betalning i upp till 3 månader. Därefter får man återkomma och vi gör då förnyad bedömning av läget.
 • I samband med att ärenden skickas till inkasso gör vi en genomgång av vilka företag detta eventuellt kan omfatta och gör då en bedömning av om vi ska pausa ärenden tillsvidare.
 • När företagskunder hör av sig för att begära anstånd ska vi proaktivt erbjuda dem ett förändrat hämtningsintervall som är bättre anpassat för den verksamhet de har för tillfället (för att minska skadan).
 • Om leverantörer hör av sig med förfrågan om kortare betalningstid kommer vi att ställa oss positiva till detta.

På webbplatsen www.verksamt.se Länk till annan webbplats.kan du få en snabb överblick över hur du som företagare påverkas och vilka insatser som görs från myndigheterna för att underlätta för ditt företag.

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.finns de ansvariga myndigheternas samlade information om coronaviruset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2020 14:29

Kontakt

Bengt Göran Söderlind

Projektledare

bengt-goran.soderlind@markaryd.se
043374114