Kommunen positiv till framtida padelbana

Markaryds kommun ställer sig positiv till en padelbana i Strömsnäsbruk. En förutsättning är dock att en sådan anläggning, precis som i Markaryd, finansieras, byggs och drivs en av en privat aktör.

Frågan om en kommunal padelbana i Strömsnäsbruk har utretts under en längre tid. I och med att det finns privata aktörer i kommunen som driver anläggningar för padel på kommersiella villkor föreligger en uppenbar konkurrenssituation som kommunen måste ta hänsyn och förhålla sig till.

Markaryds kommun kan inte, enligt gällande lagstiftning, bygga en kommunal anläggning som administreras och hyrs ut till allmänheten. Detta handlar då om ”en offentlig säljverksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur med ett konkurrensproblem som kommer att kvarstå eller uppstå i framtiden”. Liknande ärenden har prövats av Konkurrensverket som tydliggjort hur lagstiftningen ska tolkas. Markaryds kommun har inte för avsikt att konkurrera med privata företag i kommunen på det sättet.

Om det finns intresse från en privat aktör att anlägga en eller flera padelbanor på kommunal mark ska ansökan skickas till Markaryds kommun, Tekniska förvaltningen, ks@markaryd.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020 15:17