Krisberedskapsveckan 2020

Bild

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

Myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer har ett stort ansvar för Sveriges krishantering och många är hårt belastade just nu.

Vi tillsammans i Markaryds kommun kan bidra på olika sätt, Du som enskild genom att hålla avstånd till de som du möter, Vi som kommun skydda våra gamla och de som är riskutsatta, Du som företagare bidraga om möjligt med tillverkning av skyddsvisir eller genom att så långt möjligt hålla verksamheten igång.

Liveframträdanden

På instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon som gjort något litet eller stort, och se vad andra vill hylla. Vi bjuder också in omtyckta artister och ber dem hylla initiativ med egna liveframträdanden.

Allt det här är en del av Krisberedskapsveckan. Den finns till för att visa att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss, är vår vilja att hjälpa varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020 10:36